Uniper FixedPower

Energieprijzen veranderen sterk in de tijd. Dat zorgt voor onzekerheid en kan leiden tot onverwachte kostenstijgingen. Met Uniper FixedPower koopt u elektriciteit in voor een vaste prijs met een looptijd variërend van één tot vijf jaar. Hierdoor is de prijs bij ondertekening gekend en bent u verzekerd tegen mogelijke prijsschommelingen in de toekomst.

Offerte

Hoe stap ik over naar Uniper?

Wij raden nieuwe klanten aan om hun huidig contract op te zeggen om een automatische verlenging en bijgevolg een verbrekingsvergoeding bij de huidige leverancier te voorkomen. In bijlage vindt u een voorbeeld van een opzegbrief die u hiervoor kan gebruiken. De opzegtermijn hangt af van de clausules van uw contract en is ook niet steeds van kracht. Toch adviseren wij om dit document drie maanden op voorhand op te sturen.

Contract opzeggen